Projektledning

Behöver ni hjälp med struktur, planering och genomförandet av ett event finner ni kompetensen här. Genom egna erfarenheter som både utövare av olika sporter samt arrangör av flertalet event finns kunskapen för välarrangerade tillställningar.

Ni kan få en projektplan att följa på egen hand eller så får ni vägledning från början till slut. Projektplan, budget, marknadsföring och värdskap är några väldigt viktiga punkter för att det ni ska genomföra blir bra och uppskattat, både av er som jobbar med det och från besökare.

PROJEKTPLAN
Här drar vi upp strukturen och tankar kring det ni ska göra. Grunden för hela projektet och en bra grund som ser till att ni jobbar effektivt och åt rätt håll. Med en bra projektplan slipper ni jobba i fel riktning och det blir lättare för alla inblandade att veta vad som gäller.

BUDGET
En genomtänkt budget är väldigt viktigt för att veta vad ni kan investera i för att slippa ligga sömnlösa på nätterna över röda siffror (minus på kontot). Ser ni redan i planeringsskedet att projektet inte går med vinst bör ni tänka över om det är värt jobbet.
Det finns flera sätt att minska utgifterna och även olika vägar att gå för att få in kapital.

MARKNADSFÖRING
Här finns det många vägar att gå åt. Sociala medier når enormt många men det bör finnas en plan för hur ert budskap ska spridas. Instagram, Snapchat, Facebook mm är bra kanaler, ni behöver inte vara på alla så välj den som passar er målgrupp bäst. Med små medel nås många människor och enbart text slås av en bild som i sin tur når färre än en kort film. Hur vill ni synas och uppfattas av andra?

VÄRDSKAP
Hur vill ni att era besökare/deltagare ska uppleva ert event?
Vad är er grundtanke? Har ni funktionärer? Hur ska besökare känna sig välkomna och hur får de den information de behöver?
Första intrycket är det som gör störst intryck och avspeglar ofta hur välplanerat ett event är. Detta är en mycket viktig del för er som bör vara med från början av projektet.